Share

» :: اصلاح روش اندازه گيري قوام بوستويك رب گوجه فرنگي

   دراندازه گيري قوام فرآورده هاي غليظ شده گوجه فرنگي به روش قوام سنج بوستويك بايدآنها را تا 2 1 درصد ماده جامد

محلول طبيعي رقيق كرد. بررسي قوام رب در بر يكسهاي مختلف نشان داده است كه با افزايش بريكس خطاي اندازه گيري قوام به

روش بوستويك افزايش مي يابد. ميزان خشك شدن فراكسيون مواد جامد نا محلول در آب و عدم توانايي شان براي جذب مجدد را

باعث ايجاد اين خطا در اندازه گيري قوام رب (بخصوص در بريكسهاي بالا)مي دانند. لذا در اين تحقيق اثر واريته ،  غلظت رب

ودرجه حرارت اندازه گيري قوام جهت تعيين تغييرات خطاي قوام سنج بوستويك واصلاح آن بررسي شده است.نتايج نشان داد كه 

واريته تاثيري در دقت اندازه گيري قوام به روش بوستويك ندارد ولي بريكس ودرجه حرارت اثر بسيار معني داري را روي دقت

اندازه گيري قوام ودرنتيجه افزايش خطاي اندازه گيري قوام به روش  بوستويك بخصوص در بريكس هاي بالا مي گذارد. نتايج

نشان داد كه با حرارت دهي رب قيق شده  (تا حد 45 درجه سانتي گراد) وسپس سرد كردن مي توان خطاي اندازه گيري قوام را

تا حد بسيار زيادي كاهش داد. همچنين با استفاده از رابطه رگرسيوني بين بريكس و درجه حرارت با قوام بوستويك مي توان

برآورد دقيقي از قوام را بدست آورد  ) 94/0 = R2).  

در ادامه با ما همراه باشید تا با پرداخت مبلغی اندک به کلیه اطلاعات ارزشمند این فایل دسترسی پیدا کنید و حمایتی باشد از ما تا بتوانیم محصولات درخور و شایسته ی دیگری به شما عزیزان ارائه بدهیم.

با تشکر از شما دوست عزیز
خرید و دانلود محصول

1397/01/26
رب گوجه , اندازه گیری قوام گوجه فرنگی , قوام , قوام بوستويك , گوجه فرنگی , رب گوجه فرنگي , قوام رب گوجه فرنگی , واريته گوجه فرنگي , اصلاح روش اندازه گيري