Share

» :: روش هاي كاهش بيات شدن نان

بیات شدن نان در اصل عبارت است از مجموعه تغییرات غیر از تغییرات ناشی از فعالیت میکروارگانسیم ها که در بافت،
مزه و بوی نان اتفاق می افتد و پدیدهای است که جلوگیری از آن در شرایط عادی امکان پذیر نیست، حتی اگر از بهترین مواد
و روش ها برای تهیه نان استفاده شود، پس از خارج شدن آن از تنور به تدریج بیات میشود و بافت، طعم و رنگ اولیه و
طبیعی خود را از دست میدهد، مکانیسم های فیزیکی، شیمیایی و فیزیکوشیمیایی که در این پدیده دخالت دارند هنوز بدرستی
شناخته نشده اند و حتی در کشورهای پیشرفته صنعتی بیات شدن نان موجب خسارت زیادی به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان
میشود.........

در ادامه با ما همراه باشید تا با پرداخت مبلغی اندک به کلیه اطلاعات ارزشمند این فایل دسترسی پیدا کنید و حمایتی باشد از ما تا بتوانیم محصولات درخور و شایسته ی دیگری به شما عزیزان ارائه بدهیم.

با تشکر از شما دوست عزیز
خرید و دانلود محصول

1397/01/25
بیاتی نان , بیاتی , نان , روشهاي كاهش بيات شدن نان , صنایع غذایی