Share

» :: نگارش مقاله به زبان انگلیسی

محققینی که قصد ارائه مقالات و آثار خود در عرصه هاي علمی جهانی را دارند در بسیاري اوقات، چالش فرا روي مقاله تحقیقی را

نگارش آن به زبان انگلیسی می دانند. آرزوي آنها این است که بتوانند با زبان خود، مفاهیم مدنظرشان را منتقل سازند و زحمت فرایند

ترجمه را به جان نخرند. کار آنقدرها هم مشکل نیست. فقط کافی است با آشنایی نسبی به زبان انگلیسی قلم به دست گرفته و شروع به

نوشتن کنید، ولی یادتان باشد بنا بر نکته سه 3 در قسمت راهنمایی هاي این مقاله صرفاً به ترجمه آنچه از زبان مادري جاري می سازید

نپرداخته و سعی کنید آن را در قالب ساختارهاي استاندارد و رایج انگلیسی بیان کنید. نکات ذیل براي نگارش مقاله آن هم در حد

متوسط در نظر گرفته شده است. از الگوي ذیل پیروي کنید، ابتدا پرسشنامه را پرنموده، سپس براساس پرسش نامه به نوشتن بپردازید .

تا آنجا که ممکن است سعی کنید کوتاه باشد. این نقطه شروع است. بسط آن در گرو بالارفتن توانایی شما در مهارتهاي زبان انگلیسی

می باشد. راهنماي زیر که با هدف آشنا ساختن محققان با نگارش مقالات به زبان انگلیسی تهیه شده، هر چند به ظاهر براي م حققانی

که به صورت حرفه اي با نگارش مقالات به زبان مادري آشنایی دارند ساده به نظر می رسد، ولی به کار بستن این مهارتها در نگارش

مقاله به زبان بیگانه خود مقوله دیگري می باشد..........

در ادامه با ما همراه باشید تا با پرداخت مبلغ اندکی به کلیه مطالب ارزشمند این فایل دسترسی پیدا کنید.

 

با تشکر از شما دوست عزیز.

خرید و دانلود محصول

1397/01/18
نگارش مقاله , مقاله , انگلیسی , زبان انگلیسی , نگارش مقاله به زبان انگلیسی , مقاله به زبان انگلیسی