Share

» :: راهنمای استفاده از دستگاه pH متر

PH متر در هر رشته ای از علوم که با محلول سر و کار دارد، استفاده مي شود. در رشته هایی مانند کشاورزی، صنایع آب و خالص سازی و در صنایعی مانند پتروشیمی، کاغذسازی، غذا، داروسازی، تحقیق و توسعة صنایع فلزات و غيره كاربرد دارد.
در آزمایشگاه بالینی از آن در کنترل محیطهای کشت، انداز ه گیری بافرهاي قلیایی و یا اسیدی و محلولها استفاد هم یشود. در آزمایشگا ههای تخصصی، میکروالکترودها برای انداز هگیری pH فرآورد ههاي خون کاربرد دارند. pH پلاسما وضعیت بالینی بیمار را ارزیابی می ک‌ند و معمولاً بین 35 / 7 تا 45 / 7 است. این مقدار درنتيجة
تعادل واکنشهای اسیدی بازی در بدن ايجا دم يشود. اسيد به طور مستمر يون هيدروژن آزاد  مي كند و موجود زنده با توليد يون بيكربنات اين حالت را خنثي كرده و يا در تعادل نگه مي دارد. نسبت بین اسید باز در موجود زنده بهوسیلة کلیه ها)اندامي كه هرگونه مواد زايد را از بدن دفع میكند( انجا م میشود. pH پلاسما یکی از
عواملي است که باتوجه به سن و شرايط سلامتي بیمار فر ق می کند..........

در ادامه با ما همراه باشید تا با پرداخت مبلغ اندکی به کلیه مطالب ارزشمند این فایل دسترسی پیدا کنید.

 

با تشکر از شما دوست عزیز.

خرید و دانلود محصول

1397/01/18
دستگاه PH متر , PH , PH متر , کار با دستگاه pH متر